Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 0050. 107.2015 Wójta Gminy Ustka z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-08-17 15:15:32
ZARZĄDZENIE Nr 0050. 114.2015 Wójta Gminy Ustka z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji do spraw referendum oraz zmiany Zarządzenia Nr OSO.0050.107.2015 Wójta Gminy Ustka z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-08-31 15:00:42
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

2015-07-01 11:29:34
Ogłoszenie Wójta Gminy Ustka z dnia 30 czerwca 2015 r. zezwalające na wywieszanie plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum na tablicach ogłoszeniowych.

2015-07-01 11:25:55
Ogłoszenie

2015-09-03 07:58:40
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ustka z dnia 10 lipca 2015 r o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, dla przeprowadzenia w dniu 6 września2015r. referendum ogólnokrajowego:

2015-07-13 15:20:46
Informacja

2015-09-03 07:59:59