Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-03-23 08:18:48 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.357.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Ustka za 2016 rok Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-22 10:32:29 NIERUCHOMOŚCI / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres od 1.06.2017 r. do 15.09.2019 r. Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2017-03-22 10:32:19 NIERUCHOMOŚCI / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres od 1.06.2017 r. do 15.09.2017 r. Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2017-03-22 08:09:32 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - „Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 – 2022/2023” Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-03-21 15:00:59 NIERUCHOMOŚCI / Informacja o wykazach nieruchomości do wydzierżawienia i wynajęcia Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-21 15:00:55 NIERUCHOMOŚCI / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres od 1.06.2017 r. do 15.09.2017 r. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-21 15:00:51 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.361.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na okres od 01 czerwca 2017 roku do 15 września 2017 roku niżej wymienione nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Ustka Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-21 15:00:48 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.362.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres od 1 czerwca 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rowy. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-21 15:00:45 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.363.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 1-go roku garażu znajdującego się w budynku socjalnym w miejscowości Objazda na działce Nr 12/12 o pow. 0,2538 ha. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-21 15:00:41 NIERUCHOMOŚCI / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres od 1.06.2017 r. do 15.09.2019 r. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu