Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-19 13:50:08 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe dot. kalkulacji wykonania i dostarczenia gadżetów dla Gminy Ustka Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2018-04-19 12:56:43 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa/przebudowa drogi wraz z chodnikiem do szkoły w m. Objazda Monika Adamczewska Edycja artykułu
2018-04-18 13:43:36 Rok 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.532.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2018-04-17 08:15:18 2017 rok / Uchwała RIO w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ustka za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2018-04-16 14:02:45 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Sukcesywna realizacja robót konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustka Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2018-04-16 13:38:01 Organizacje pozarządowe / Organizacje pozarządowe Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2018-04-16 07:57:16 Rok 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.530.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przewłoka do zasobów mienia komunalnego Gminy Ustka. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2018-04-16 07:31:34 Plany w trakcie realizacji wyłożone do publicznego wglądu / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka – Osiedle gmina Ustka Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2018-04-13 11:42:20 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty na usługi w zakresie sukcesywnego koszenia traw w ciągach komunikacyjnych, drogowych, pieszych, wokół przystanków autobusowych oraz placach zabaw i boiskach na terenie gm. Ustka wraz z utrzymaniem zagospodarowanych terenów zieleni w obrębie Przewłoka i Duninowo Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2018-04-13 11:35:45 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty na usługi w zakresie sukcesywnego koszenia traw w ciągach komunikacyjnych, drogowych, pieszych, wokół przystanków autobusowych oraz placach zabaw i boiskach na terenie gm. Ustka wraz z utrzymaniem zagospodarowanych terenów zieleni w obrębie Przewłoka i Duninowo Grzegorz Gralak Publikacja artykułu