Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-17 14:22:17 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami odprowadzającej ścieki z działek budowlanych i siedliskowych znajdujących się w miejscowości Pęplino do gminnego systemu kanalizacyjnego Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-10-17 09:55:11 Obwieszczenia - udział społeczeństwa / Obwieszczenie OŚR.6220.12.25.2016 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-10-17 09:53:08 Decyzje środowiskowe / Obwieszczenie OŚR.6220.12.25.2016 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-10-17 09:24:31 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6721.1.8.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-10-16 14:25:37 Plan zamówień publicznych / Korekta do planu zamówień publiczmych Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-10-16 13:37:06 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Dialog Konkurencyjny - Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 – 2022/2023 Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-10-16 08:28:16 Protokoły Młodzieżowej Rady Gminy / P R O T O K Ó Ł Nr II.2017 obrad SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY USTKA w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 dnia 10 kwietnia 2017 roku Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-10-16 08:18:14 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.16.31.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-10-16 08:16:11 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.16.30.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-10-13 10:47:27 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wymiana połaci dachowej obiektu szkoły podstawowej w miejscowości Zaleskie, Gmina Ustka Monika Adamczewska Edycja artykułu