Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-18 15:07:08 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w celu uzbrojenia działek w obrębie miejscowości Przewłoka Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:58:40 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.4.6.2019.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-02-18 13:30:03 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie Indywidualnej Diagnozy Pracownika i przeprowadzenie wykładu edukacyjnego w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Sieńko Aleksandra Publikacja artykułu
2019-02-18 09:48:29 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia Oferty - sporządzenie Indywidualnej Diagnozy Pracownika i przeprowadzenie wykładu edukacyjnego w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla Urzędu Gminy w Ustce Sieńko Aleksandra Edycja artykułu
2019-02-18 09:48:14 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia Oferty - sporządzenie Indywidualnej Diagnozy Pracownika i przeprowadzenie wykładu edukacyjnego w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla Urzędu Gminy w Ustce Sieńko Aleksandra Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2019-02-15 13:54:00 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-02-15 13:06:28 2018 rok / P R O T O K Ó Ł Nr II.2018 obrad SESJI RADY GMINY USTKA w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 dnia 20 grudnia 2018 roku Krzysztof Korniluk Publikacja artykułu
2019-02-15 13:06:25 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji / P R O T O K Ó Ł Nr 2. 2018 Posiedzenia Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI odbytego w dniu 17 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Krzysztof Korniluk Publikacja artykułu
2019-02-15 13:06:23 Komisja Rewizyjna / P R O T O K Ó Ł Nr 2.2018 Posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ odbytego w dniu 17 grudnia 2018 roku w Sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Krzysztof Korniluk Publikacja artykułu
2019-02-15 13:06:19 Kadencja 2018-2023 / I N F O R M A C J A O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY GMINY USTKA w miesiącu lutym 2019 roku Krzysztof Korniluk Publikacja artykułu