Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-18 14:37:21 Wybory Samorządowe 2018 / INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 18 października 2018 roku w sprawie ustalenia dyżurów Komisji Krzysztof Korniluk Publikacja artykułu
2018-10-18 12:39:44 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zapytanie Ofertowe - W ramach projektu : „Kierunek - Nowoczesna Edukacja w Szkołach Gminy Ustka", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Edukacja Działanie 3.2 Edukacja ogólna Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego oraz tablicy interaktywnej z projektorem/ wyposażania do pracowni terapii integracji sensorycznej Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2018-10-17 15:29:44 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach placów rekreacyjno – sportowych w miejscowościach Rowy oraz Zaleskie na terenie Gminy Ustka Kamila Stachowska Publikacja artykułu
2018-10-17 15:25:32 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach placów rekreacyjno – sportowych w miejscowościach Rowy oraz Zaleskie na terenie Gminy Ustka Kamila Stachowska Edycja artykułu
2018-10-17 14:53:13 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe - Prenumerata prasy na 2019 r. Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2018-10-17 11:38:44 Lista Sołectw , Sołtysów i Rad Sołeckich / Lista Sołectw Anna Głogowska Edycja artykułu
2018-10-17 07:51:24 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa ogrodzenia placu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Możdżanowo, dz. nr 290, 289, 264/2 obręb Możdżanowo Kamila Stachowska Edycja artykułu
2018-10-16 15:09:16 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” w systemie zaprojektuj i wybuduj dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Monika Adamczewska Edycja artykułu
2018-10-16 10:54:28 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Informacja dot. ogłoszenia o zamówieniu przez Centrum Kultury Gminy Ustka Monika Adamczewska Edycja artykułu
2018-10-16 08:51:40 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi prowadzenia i obsługi Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Grzegorz Gralak Edycja artykułu