Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-23 08:40:23 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.80.11.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-01-23 08:38:31 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.82.10.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-01-23 08:36:49 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawy sukcesywne tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz płyt CD, DVD i środków czyszczących określonych w zestawieniu ilościowo – asortymentowym stanowiącym załącznik do niniejszego formularza oferty. Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-23 08:33:30 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII.333.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka w gminie Ustka Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-01-23 08:30:59 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawy sukcesywne tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz płyt CD, DVD i środków czyszczących określonych w zestawieniu ilościowo – asortymentowym stanowiącym załącznik do niniejszego formularza oferty. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 15:05:32 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 14:17:17 2018 rok / Wójt Gminy Ustka ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2019 rok. Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-21 14:16:26 2018 rok / Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 rok - wolontariat Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-21 13:53:14 Komisja Uzdrowiskowa / P R O T O K Ó Ł Nr 1. 2018 Posiedzenia KOMISJI UZDROWISKOWEJ odbytego w dniu 05 grudnia 2018 w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 13:53:09 Komisja Rewizyjna / P R O T O K Ó Ł Nr I.2018 Posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku w Sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu