Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-11 10:43:15 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami w miejscowości Przewłoka gm. Ustka - Etap I Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-12-11 09:19:51 Statut / Statut Urszula Bugaj-Momot Edycja artykułu
2017-12-11 07:30:28 NIERUCHOMOŚCI / Przetarg 12 stycznia 2018 roku, dz. nr 423, 426 obr. Grabno Sylwia Molenda-Skóra Publikacja artykułu
2017-12-08 15:17:44 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - publikacja w formie elektronicznej dla Gminy Ustka w 2018 r. pełnej treści wyróżnionych ogłoszeń o przetargach, rokowanach, informacji o wykazach nieruchomości do zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia Sylwia Molenda-Skóra Edycja artykułu
2017-12-08 15:15:04 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonywanie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Ustka w 2018 r. Sylwia Molenda-Skóra Edycja artykułu
2017-12-08 15:06:27 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonywanie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Ustka w 2018 r. Sylwia Molenda-Skóra Publikacja artykułu
2017-12-08 14:51:35 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - publikacja w prasie o zasięgu obejmujący obszar co najmniej powiatu ogłoszeń na rzecz Gminy Ustka w 2018 r. Sylwia Molenda-Skóra Publikacja artykułu
2017-12-08 14:31:30 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - publikacja w formie elektronicznej dla Gminy Ustka w 2018 r. pełnej treści wyróżnionych ogłoszeń o przetargach, rokowanach, informacji o wykazach nieruchomości do zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia Sylwia Molenda-Skóra Publikacja artykułu
2017-12-08 13:31:44 Decyzje środowiskowe / Zawiadomienie OŚR.6220.3.8.2017 Sylwester Ugorski Publikacja artykułu
2017-12-08 13:27:52 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - sukcesywne wykonywanie systemu informacji lokalnej na rzecz Gminy Ustka w 2018 r. Sylwia Molenda-Skóra Publikacja artykułu