Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-16 11:23:58 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie prac remontowo - budowlanych obiektów stanowiących własność gminy Ustka Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2018-02-16 10:52:07 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / ZAPYTANIE OFERTOWE - "zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego". Kamila Stachowska Publikacja artykułu
2018-02-15 09:19:34 Rok 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.498.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na okres od 01 czerwca 2018 roku do 15 września 2019 roku niżej wymienione nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Ustka Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2018-02-15 09:17:02 Rok 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.503.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.309.2016 Wójta Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnym Rowy i Dębina. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2018-02-15 09:16:21 Rok 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.502.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rowy. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2018-02-15 09:11:47 Rok 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.501.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2018-02-15 09:06:07 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew oraz przeprowadzenia prac w koronach drzew zlokalizowanych na terenie gm. Ustka. Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2018-02-15 09:02:55 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew oraz przeprowadzenia prac w koronach drzew zlokalizowanych na terenie gm. Ustka. Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2018-02-15 09:02:19 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew oraz przeprowadzenia prac w koronach drzew zlokalizowanych na terenie gm. Ustka. Grzegorz Gralak Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-02-14 12:47:49 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.3.8.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu