Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-16 11:23:58 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie prac remontowo - budowlanych obiektów stanowiących własność gminy Ustka Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2018-02-16 10:52:07 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / ZAPYTANIE OFERTOWE - "zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego". Kamila Stachowska Publikacja artykułu
2018-02-15 09:19:34 Rok 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.498.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na okres od 01 czerwca 2018 roku do 15 września 2019 roku niżej wymienione nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Ustka Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2018-02-15 09:17:02 Rok 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.503.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.309.2016 Wójta Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnym Rowy i Dębina. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2018-02-15 09:16:21 Rok 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.502.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rowy. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2018-02-15 09:11:47 Rok 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.501.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2018-02-15 09:06:07 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew oraz przeprowadzenia prac w koronach drzew zlokalizowanych na terenie gm. Ustka. Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2018-02-15 09:02:55 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew oraz przeprowadzenia prac w koronach drzew zlokalizowanych na terenie gm. Ustka. Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2018-02-15 09:02:19 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew oraz przeprowadzenia prac w koronach drzew zlokalizowanych na terenie gm. Ustka. Grzegorz Gralak Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-02-14 12:47:49 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.3.8.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2018-02-14 12:46:19 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.3.7.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2018-02-14 10:10:09 Nabór na stanowiska urzędnicze / Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik w Referacie Straży Gminnej w Ustce Beata Pietrzyk Edycja artykułu
2018-02-14 10:06:14 Nabór na stanowiska urzędnicze / Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik w Referacie Straży Gminnej w Ustce Beata Pietrzyk Publikacja artykułu
2018-02-14 09:28:29 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe na wykonanie sukcesywnych remontów nawierzchni utwardzonych na terenie Gminy Ustka (II postępowanie) Krzysztof Korniluk Edycja artykułu
2018-02-14 09:28:21 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży drogowej, branży sanitarnej (instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje kanalizacji deszczowej, instalacje kanalizacji wodnej), branży elektrycznej (instalacja oświetleniowa), branży konstrukcyjno - budowlanej realizowanymi przez Gminę Ustka realizowanymi przez Gminę Ustka Krzysztof Korniluk Edycja artykułu
2018-02-14 07:55:57 NIERUCHOMOŚCI / Przetarg na wydzierżawienie na okres 10 lat dz. Nr 260, obręb Lędowo - 14 marca 2018 roku Krzysztof Korniluk Publikacja artykułu
2018-02-13 13:13:43 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - opracowanie MPZP dla części obszaru położonego w obrębie geod. Lędowo, gm. Ustka Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2018-02-13 09:39:56 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa dróg gminnych w m. Dębina - budowa ulicy Świerkowej wraz ze zjazdami oraz oświetleniem drogowym i budową skrzyżowania z ulicą Willową na działkach nr ¼, 1/68, 1/75, 1/48 w obrębie ewidencyjnym Dębina Monika Adamczewska Edycja artykułu
2018-02-13 09:13:23 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. części I, II, III Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. części IV - Budowa dróg betonowych w miejscowościach: Machowinko, Objazda, Lędowo, Wodnica na terenie Gminy Ustka Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2018-02-13 08:53:27 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego Kamila Stachowska Publikacja artykułu