Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-19 09:35:13 Oświadczenia majątkowe pracowników / Oświadczenia majątkowe za 2017 rok. Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2018-06-19 07:30:13 Plany w trakcie realizacji wyłożone do publicznego wglądu / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP dla obszaru położonego w obr. geod. Rowy, gm. Ustka Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2018-06-18 15:24:15 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.12.10.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2018-06-18 14:56:06 Kadencja 2014 - 2018 / I N F O R M A C J A O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY GMINY USTKA w miesiącu czerwcu 2018 roku Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2018-06-18 10:42:07 Rok 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.540.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2018-06-18 08:04:35 Rok 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.541.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2018 rok Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2018-06-15 12:42:41 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.7.26.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2018-06-15 12:17:42 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Wykonanie ścieżek łączących boisko wielofunkcyjne z placem siłowni w m. Przewłoka Krzysztof Korniluk Publikacja artykułu
2018-06-15 12:17:38 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Remont dróg tymczasowych na osiedlu mieszkaniowym w Dębinie Krzysztof Korniluk Publikacja artykułu
2018-06-15 12:02:24 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Informacja dot. ogłoszenia o zamówieniu przez Centrum Kultury Gminy Ustka Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2018-06-15 10:07:26 RODO / REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA ORAZ REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DOKUMENTÓW Krzysztof Korniluk Edycja artykułu
2018-06-14 12:31:47 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Zawiadomienie o wyborze Oferty najkorzystniejszej - Kompleksowe zorganizowanie kąpielisk morskich oraz warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach morskich Monika Adamczewska Edycja artykułu
2018-06-14 12:28:58 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Zawiadomienie o wyborze Oferty najkorzystniejszej - Kompleksowe zorganizowanie kąpielisk morskich oraz warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach morskich Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2018-06-14 11:48:18 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.21.12.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2018-06-13 16:18:01 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia Oferty - zorganizowanie w Ustce półkolonii II turnusów Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2018-06-13 10:17:43 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem od ul. A. Krajowej do ul. Wczasowej w m. Przewłoka Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2018-06-12 15:40:29 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.36.3.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2018-06-12 15:37:57 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.24.9.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2018-06-12 15:36:06 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.22.7.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników