Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-11 10:43:15 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami w miejscowości Przewłoka gm. Ustka - Etap I Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-12-11 09:19:51 Statut / Statut Urszula Bugaj-Momot Edycja artykułu
2017-12-11 07:30:28 NIERUCHOMOŚCI / Przetarg 12 stycznia 2018 roku, dz. nr 423, 426 obr. Grabno Sylwia Molenda-Skóra Publikacja artykułu
2017-12-08 15:17:44 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - publikacja w formie elektronicznej dla Gminy Ustka w 2018 r. pełnej treści wyróżnionych ogłoszeń o przetargach, rokowanach, informacji o wykazach nieruchomości do zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia Sylwia Molenda-Skóra Edycja artykułu
2017-12-08 15:15:04 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonywanie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Ustka w 2018 r. Sylwia Molenda-Skóra Edycja artykułu
2017-12-08 15:06:27 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonywanie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Ustka w 2018 r. Sylwia Molenda-Skóra Publikacja artykułu
2017-12-08 14:51:35 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - publikacja w prasie o zasięgu obejmujący obszar co najmniej powiatu ogłoszeń na rzecz Gminy Ustka w 2018 r. Sylwia Molenda-Skóra Publikacja artykułu
2017-12-08 14:31:30 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - publikacja w formie elektronicznej dla Gminy Ustka w 2018 r. pełnej treści wyróżnionych ogłoszeń o przetargach, rokowanach, informacji o wykazach nieruchomości do zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia Sylwia Molenda-Skóra Publikacja artykułu
2017-12-08 13:31:44 Decyzje środowiskowe / Zawiadomienie OŚR.6220.3.8.2017 Sylwester Ugorski Publikacja artykułu
2017-12-08 13:27:52 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - sukcesywne wykonywanie systemu informacji lokalnej na rzecz Gminy Ustka w 2018 r. Sylwia Molenda-Skóra Publikacja artykułu
2017-12-08 13:04:18 Rok 2017 / Zarządzenie Nr 0050.482.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureata i rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszą Bożonarodzeniową dekorację posesji usytuowaną na terenie Gminy Ustka Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-08 12:48:10 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Ustka w 2018 r. Sylwia Molenda-Skóra Publikacja artykułu
2017-12-08 12:42:57 Nabór na stanowiska urzędnicze / Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Gminy Ustka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. administracyjno-księgowych Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-12-08 10:12:32 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Ustka Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-12-08 09:43:33 Rejestr obowiązujących MPZP / Rejestr obowiązujących MPZP Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2017-12-07 10:10:48 2018 rok / UCHWAŁA Nr XXXV.448.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2018 rok. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-12-07 10:09:38 2018 rok / UCHWAŁA Nr XXXV.447.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2018 – 2024. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-12-07 09:21:11 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług pocztowych Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-12-06 14:41:00 2017 rok / UCHWAŁA NR XXXV.446.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wezwania Rady Gminy Ustka przez Pana /*/, Pana /*/, Panią /*/ oraz Panią /*/ do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXV.331.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI.437.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rowy Gmina Ustka Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 14:08:40 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXXV.449.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 14:04:39 2017 rok / UCHWAŁA NR XXXV.451.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Gminy Ustka Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 14:03:23 2017 rok / UCHWAŁA NR XXXV.450.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.293.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 25 listopada 2016 roku w wprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, gmina Ustka Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 13:57:43 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXXV.448.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2018 rok. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 13:56:10 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXXV.447.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2018 – 2024. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 13:55:37 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXXV.445.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 13:54:58 2017 rok / UCHWAŁA NR XXXV.444.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 13:54:14 2017 rok / UCHWAŁA NR XXXV.443.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 13:53:27 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXXV.442.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustka na rok 2018. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 13:52:50 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXXV.441.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ustka na 2018 rok. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 13:52:16 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXXV.440.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka do publicznych szkół podstawowych oraz do szkół na terenie Gminy Ustka Natalia Słatwińska Publikacja artykułu