Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-23 08:40:23 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.80.11.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-01-23 08:38:31 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.82.10.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-01-23 08:36:49 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawy sukcesywne tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz płyt CD, DVD i środków czyszczących określonych w zestawieniu ilościowo – asortymentowym stanowiącym załącznik do niniejszego formularza oferty. Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-23 08:33:30 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII.333.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka w gminie Ustka Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-01-23 08:30:59 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawy sukcesywne tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz płyt CD, DVD i środków czyszczących określonych w zestawieniu ilościowo – asortymentowym stanowiącym załącznik do niniejszego formularza oferty. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 15:05:32 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 14:17:17 2018 rok / Wójt Gminy Ustka ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2019 rok. Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-21 14:16:26 2018 rok / Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 rok - wolontariat Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-21 13:53:14 Komisja Uzdrowiskowa / P R O T O K Ó Ł Nr 1. 2018 Posiedzenia KOMISJI UZDROWISKOWEJ odbytego w dniu 05 grudnia 2018 w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 13:53:09 Komisja Rewizyjna / P R O T O K Ó Ł Nr I.2018 Posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku w Sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 13:53:05 Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego / P R O T O K Ó Ł Nr 1. 2018 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 13:53:00 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji / P R O T O K Ó Ł Nr 1. 2018 Posiedzenia Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 13:52:54 Komisja Budżetowo - Rolna, Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska / P R O T O K Ó Ł Nr 1.2018 Posiedzenia Komisji Budżetowo – Rolnej , Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 13:24:07 Pracownicy i ich kompetencje / Pracownicy i ich kompetencje Alicja Roguszczak Edycja artykułu
2019-01-21 12:12:02 Zamówienia Publiczne / Odpowiedź na na petycję Prezesa Zarządu Adama Szulc Szulc-Efekt Sp. z o.o w sprawie elektronizacji zamówień publicznych Alicja Roguszczak Publikacja artykułu
2019-01-21 11:57:08 Petycje / Petycje kierowane do Wójta Gminy Ustka Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-21 08:10:04 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / „Opracowanie projektu dróg tymczasowych (ul. Kasztanowa, Klonowa, Bukowa, Świerkowa, Cisowa, Limbowa, Jodłowa i Sosnowa)” Krzysztof Korniluk Edycja artykułu
2019-01-21 07:50:10 2018 rok / UCHWAŁA NR II.27.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr XXXV.444.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-21 07:49:22 2018 rok / UCHWAŁA NR II.26.2018 z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr X.96.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-18 14:52:25 Zakres działania / Zakres działania szkoły Małgorzata Brzezińska Publikacja artykułu
2019-01-18 14:52:22 Zakres działania / ZAKRES DZIAŁANIA Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu
2019-01-18 14:33:08 Szkoła Podstawowa w Charnowie / INFORMACJE OGÓLNE Małgorzata Brzezińska Edycja artykułu
2019-01-18 14:29:55 Szkoła Podstawowa w Charnowie / INFORMACJE OGÓLNE Małgorzata Brzezińska Edycja artykułu
2019-01-18 14:27:25 Rekrutacja uczniów / Zarządzenie Nr 0050.193.2016 Wójta Gminy Ustka z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu
2019-01-18 14:26:28 Aktualności / GODZINY ZAJĘĆ Małgorzata Brzezińska Publikacja artykułu
2019-01-18 14:25:20 Aktualności / KALENDARZ SZKOLNY Małgorzata Brzezińska Publikacja artykułu
2019-01-18 14:24:58 Aktualności / KALENDARZ SZKOLNY Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu
2019-01-18 14:24:49 Aktualności / GODZINY ZAJĘĆ Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu
2019-01-18 14:12:56 Aktualności / RADA RODZICÓW Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu
2019-01-18 14:11:55 Aktualności / PLAN LEKCJI Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu