Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-17 14:22:17 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami odprowadzającej ścieki z działek budowlanych i siedliskowych znajdujących się w miejscowości Pęplino do gminnego systemu kanalizacyjnego Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-10-17 09:55:11 Obwieszczenia - udział społeczeństwa / Obwieszczenie OŚR.6220.12.25.2016 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-10-17 09:53:08 Decyzje środowiskowe / Obwieszczenie OŚR.6220.12.25.2016 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-10-17 09:24:31 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6721.1.8.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-10-16 14:25:37 Plan zamówień publicznych / Korekta do planu zamówień publiczmych Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-10-16 13:37:06 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Dialog Konkurencyjny - Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 – 2022/2023 Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-10-16 08:28:16 Protokoły Młodzieżowej Rady Gminy / P R O T O K Ó Ł Nr II.2017 obrad SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY USTKA w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 dnia 10 kwietnia 2017 roku Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-10-16 08:18:14 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.16.31.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-10-16 08:16:11 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.16.30.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-10-13 10:47:27 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wymiana połaci dachowej obiektu szkoły podstawowej w miejscowości Zaleskie, Gmina Ustka Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-10-12 10:24:49 Nabór na stanowiska urzędnicze / WÓJT GMINY USTKA zaprasza do składania ofert o zawarcie umowy cywilnoprawnej na Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ustka Krzysztof Korniluk Publikacja artykułu
2017-10-12 07:46:05 Lista Sołectw , Sołtysów i Rad Sołeckich / Lista Sołectw Anna Głogowska Edycja artykułu
2017-10-11 14:39:53 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Dialog Konkurencyjny - Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 – 2022/2023 Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-10-11 13:38:35 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6721.27.6.2016.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-10-11 13:10:53 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami w miejscowości Przewłoka gm. Ustka Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-10-11 09:30:27 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Dialog Konkurencyjny - Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 – 2022/2023 Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-10-11 07:59:43 Oświadczenia majątkowe pracowników / Oświadczenia majątkowe za rok 2016 Grzegorz Gralak Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników