Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-19 15:07:04 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.5.8.2019.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-03-19 13:26:54 Młodzieżowa Rada Gminy Ustka / Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 18 marca 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Ustka Beata Pietrzyk Publikacja artykułu
2019-03-19 13:04:09 Nabór na stanowiska urzędnicze / Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-03-19 13:02:52 Nabór na stanowiska urzędnicze / Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-03-19 12:56:09 Nabór na stanowiska urzędnicze / Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-03-19 12:55:10 Nabór na stanowiska urzędnicze / Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-03-19 12:45:35 Nabór na stanowiska urzędnicze / Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-03-19 12:44:51 Nabór na stanowiska urzędnicze / Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-03-19 12:42:51 Nabór na stanowiska urzędnicze / Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-03-19 10:49:45 Kadencja 2018-2023 / I N F O R M A C J A O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY GMINY USTKA w miesiącu kwietniu 2019 roku Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-03-19 10:46:45 Lista Sołectw , Sołtysów i Rad Sołeckich / Lista Sołectw Anna Głogowska Edycja artykułu
2019-03-19 10:16:10 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GOR.6733.87.23.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-03-19 09:56:37 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GOR.6733.86.18.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-03-18 14:41:33 Nabór na stanowiska urzędnicze / Informacja o wyniku naboru - stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki ziemią Beata Pietrzyk Edycja artykułu
2019-03-18 14:33:52 Nabór na stanowiska urzędnicze / Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. inwestycji gminnych Beata Pietrzyk Publikacja artykułu
2019-03-18 14:28:53 Nabór na stanowiska urzędnicze / Informacja o wyniku naboru - stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki ziemią Beata Pietrzyk Publikacja artykułu
2019-03-18 11:20:10 Lista Sołectw , Sołtysów i Rad Sołeckich / Lista Sołectw Anna Głogowska Edycja artykułu
2019-03-18 11:08:17 Lista Sołectw , Sołtysów i Rad Sołeckich / Lista Sołectw Anna Głogowska Edycja artykułu
2019-03-18 10:34:39 Rok 2019 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.66.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres od 1 czerwca 2019 roku do 10 września 2021 roku, nieruchomość położoną w miejscowości Rowy, z przeznaczeniem na płatne miejsca postojowe. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-03-15 09:09:11 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 / OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-03-15 08:50:28 Lista Sołectw , Sołtysów i Rad Sołeckich / Lista Sołectw Anna Głogowska Edycja artykułu
2019-03-15 08:11:40 Rok 2019 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.65.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 marca 2019 roku W sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Wytowno i Przewłoka. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-03-15 08:10:49 Rok 2019 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.64.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, garażu znajdującego się w budynku socjalnym w miejscowości Objazda, na działce Nr 12/12 o pow. 0,2538 ha. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-03-14 10:28:39 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GOR.6733.86.17.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-03-14 09:47:16 Lista Sołectw , Sołtysów i Rad Sołeckich / Lista Sołectw Anna Głogowska Edycja artykułu
2019-03-13 11:11:49 Lista Sołectw , Sołtysów i Rad Sołeckich / Lista Sołectw Anna Głogowska Edycja artykułu
2019-03-12 14:31:00 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dębina, Niestkowo - Gmina Ustka Monika Adamczewska Edycja artykułu
2019-03-12 13:48:22 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Informacja o unieważnieniu postępowania na przeprowadzenie wykładu edukacyjnego w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla Urzędu Gminy w Ustce o wartości poniżej 30 000 euro. Sieńko Aleksandra Edycja artykułu
2019-03-12 12:24:41 Rok 2019 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-03-12 12:24:02 Rok 2019 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2019 rok Grzegorz Gralak Publikacja artykułu