Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-22 11:15:42 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.8.16.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-06-22 11:14:20 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.8.15.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-06-22 11:12:16 Rok 2017 / Zarządzenie Nr 0050.401.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia dokumentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 90, 91, 92, 45 i 47 położone w obrębie geodezyjnym Niestkowo, gm. Ustka Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-06-21 15:29:10 Komisja Budżetowo - Rolna, Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska / P R O T O K Ó Ł Nr 4.2017 Posiedzenia Komisji Budżetowo – Rolnej , Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 17 maja 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-06-21 15:29:07 Komisja Rewizyjna / P R O T O K Ó Ł Nr 6.2017 Posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ odbytego w dniu 17 maja 2017 roku w Sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-06-21 15:29:03 Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego / P R O T O K Ó Ł Nr 4. 2017 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 16 maja 2017 w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-06-21 09:28:04 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.12.7.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-06-21 07:24:31 Rok 2017 / Zarządzenie Nr 0050.400.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku . Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-06-20 14:08:54 2017 rok / Zarządzenie Nr 0050.400.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-06-19 09:35:43 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi gminnej (dz. nr 104, 367 obręb Lędowo) w m. Modła – modernizacja drogi gminnej nr 101027G do gruntów rolnych i pól uprawnych” Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-06-19 09:30:36 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.10.9.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-06-19 09:28:56 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.10.8.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników