Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-02-24 11:24:54 NIERUCHOMOŚCI / Informacja o wykazach nieruchomości do wydzierżawienia i wynajęcia Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-02-24 11:22:00 Kadencja 2014-2018 / Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej w dniu 27 lutego 2017 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-02-24 09:54:46 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 - 2022/2023 Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-02-23 13:33:20 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 - 2022/2023 Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-02-21 14:38:55 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.349.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na kolejny okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Objazda. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-02-21 14:38:23 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.348.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie wydzierżawienia na kolejny okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 roku, części działki drogowej oznaczonej jako działka Nr 142/4 o pow. 100 m kw., położonej w obrębie geodezyjnym Rowy. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-02-21 14:36:27 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.347.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka, położnej w obrębie geodezyjnym Gąbino. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-02-21 10:34:26 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.1.10.2017.ZG Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-02-20 13:11:43 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa dróg dojazdowych w miejscowości Grabno oraz w miejscowości Poddąbie ul. Spacerowa Monika Adamczewska Edycja artykułu