Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-22 11:31:09 2017 rok / Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy Ustka w dniu 29 listopada 2017 roku Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-11-22 10:41:50 2017 rok / Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy Ustka w dniu 27 października 2017 r. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-11-22 09:55:04 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług pocztowych Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-11-22 09:08:51 Kadencja 2014-2018 / Informacja o posiedzeniu Sesji Rady Gminy Ustka w dniu 29 listopada 2017 roku Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-11-22 08:46:26 Rok 2017 / Zarządzenie Nr 0050.470.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-11-22 07:56:33 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.472.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 24 listopada 2017 roku na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustka. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-11-22 07:53:56 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.471.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę działki oznaczonej Nr 121/5 (część) o pow. 2,44 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Przewłoka z przeznaczeniem pod Park Rozrywki MegaLandia. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-11-22 07:41:03 Rok 2017 / Zarządzenie Nr 0050.469.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 13 listopada 2017 roku ws zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-11-17 12:14:28 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.18.17.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-11-17 11:28:09 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 101319G w m. Starkowo Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-11-17 10:39:03 NIERUCHOMOŚCI / Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-11-17 10:13:09 Plan zamówień publicznych / Korekta do planu zamówień publicznych Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-11-17 09:55:34 Obwieszczenia - udział społeczeństwa / Obwieszczenie OŚR.6220.10.9.2016 Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2017-11-17 09:55:27 Obwieszczenia - udział społeczeństwa / Obwieszczenie OŚR.6220.10.9.2016 Grzegorz Gralak Przeniesiono
2017-11-17 09:50:15 Decyzje środowiskowe / Obwieszczenie-Zawiadomienie OŚR.6220.10.10.2016 Sylwester Ugorski Publikacja artykułu
2017-11-17 09:46:09 Publicznie dostępny wykaz danych zawierający informacje o środowisku / Obwieszczenie OŚR.6220.10.9.2016 Sylwester Ugorski Publikacja artykułu
2017-11-16 09:27:33 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Świadczenia usługi oświetlenia na terenie Gminy Ustka oraz podniesienie standardu usług na terenie Gminy Ustka Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-11-16 07:31:29 Plany w trakcie realizacji wyłożone do publicznego wglądu / Obwieszczenie Wójta Gminy Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP w obszarze obejmującym działkę nr 358/2 obręb Lędowo, gm. Ustka Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników