Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-20 11:47:06 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ustka. Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-07-20 07:29:20 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.415.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-07-19 08:14:23 Rok 2017 / Zarządzenie Nr 0050.416 .2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne dla osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym gmin tworzących konsorcjum opiekuńcze powiatu słupskiego (Kobylnica, Damnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Kępice, Słupsk) oraz gminy Tuchomie z powiatu bytowskiego. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-07-18 12:15:28 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Możdżanowie oraz na drodze gminnej Starkowo - Golęcino Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2017-07-18 09:43:38 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Możdżanowie oraz na drodze gminnej Starkowo - Golęcino Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-07-14 12:35:24 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.16.14.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-07-14 12:33:25 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.15.12.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-07-14 12:31:39 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.15.13.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-07-14 12:29:25 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.12.11.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-07-14 10:13:35 NIERUCHOMOŚCI / Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-07-14 09:48:42 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi gminnej (dz. nr 348/1 obręb Duninowo) w m. Duninowo Monika Adamczewska Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników