Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-22 14:43:40 Petycje / Petycje kierowane do Wójta Gminy Ustka Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2017-09-22 14:12:10 Petycje / Petycje kierowane do Rady Gminy Ustka Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2017-09-22 13:03:53 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.13.20.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-09-22 10:52:14 Rok 2017 / Zarządzenie Nr 0050.437.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 14 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-09-22 09:59:32 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.19.2.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-09-22 08:28:35 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.435.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Starkowo z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie odwołania Sołtysa oraz przeprowadzenia wyborów na Sołtysa Sołectwa Starkowo Natalia Słatwińska Edycja artykułu
2017-09-22 08:23:36 Zebrania Wiejskie / ZARZĄDZENIE Nr 0050.435.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Starkowo z dnia 10 sierpnia 2017 roku Anna Głogowska Publikacja artykułu
2017-09-22 08:22:48 Zebrania Wiejskie / ZARZĄDZENIE Nr 0050.436.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów na Sołtysa Sołectwa Duninowo Anna Głogowska Publikacja artykułu
2017-09-21 11:20:30 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ustka. Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-09-21 11:18:51 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ustka. Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-09-21 10:54:34 Kadencja 2014 - 2018 / I N F O R M A C J A O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY GMINY USTKA w miesiącu wrześniu 2017 roku Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-09-21 10:30:01 Kadencja 2014-2018 / Informacja o posiedzeniu Sesji Rady Gminy Ustka w dniu 29 września 2017 roku Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-09-20 13:59:35 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Dialog Konkurencyjny - Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 – 2022/2023 Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-09-20 11:50:57 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.438.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-09-19 14:51:34 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.18.2.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-09-19 14:11:46 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami w miejscowości Przewłoka gm. Ustka Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-09-19 14:09:56 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami w miejscowości Przewłoka gm. Ustka Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-09-19 14:02:03 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami w miejscowości Przewłoka gm. Ustka Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-09-18 14:02:32 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami odprowadzającej ścieki z działek budowlanych i siedliskowych znajdujących się w miejscowości Pęplino do gminnego systemu kanalizacyjnego Monika Adamczewska Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników