Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-23 08:40:23 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.80.11.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-01-23 08:38:31 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.82.10.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-01-23 08:36:49 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawy sukcesywne tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz płyt CD, DVD i środków czyszczących określonych w zestawieniu ilościowo – asortymentowym stanowiącym załącznik do niniejszego formularza oferty. Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-23 08:33:30 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII.333.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka w gminie Ustka Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-01-23 08:30:59 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawy sukcesywne tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz płyt CD, DVD i środków czyszczących określonych w zestawieniu ilościowo – asortymentowym stanowiącym załącznik do niniejszego formularza oferty. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 15:05:32 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 14:17:17 2018 rok / Wójt Gminy Ustka ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2019 rok. Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-21 14:16:26 2018 rok / Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 rok - wolontariat Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-21 13:53:14 Komisja Uzdrowiskowa / P R O T O K Ó Ł Nr 1. 2018 Posiedzenia KOMISJI UZDROWISKOWEJ odbytego w dniu 05 grudnia 2018 w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 13:53:09 Komisja Rewizyjna / P R O T O K Ó Ł Nr I.2018 Posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku w Sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 13:53:05 Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego / P R O T O K Ó Ł Nr 1. 2018 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 13:53:00 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji / P R O T O K Ó Ł Nr 1. 2018 Posiedzenia Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 13:52:54 Komisja Budżetowo - Rolna, Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska / P R O T O K Ó Ł Nr 1.2018 Posiedzenia Komisji Budżetowo – Rolnej , Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 13:24:07 Pracownicy i ich kompetencje / Pracownicy i ich kompetencje Alicja Roguszczak Edycja artykułu
2019-01-21 12:12:02 Zamówienia Publiczne / Odpowiedź na na petycję Prezesa Zarządu Adama Szulc Szulc-Efekt Sp. z o.o w sprawie elektronizacji zamówień publicznych Alicja Roguszczak Publikacja artykułu
2019-01-21 11:57:08 Petycje / Petycje kierowane do Wójta Gminy Ustka Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-21 08:10:04 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / „Opracowanie projektu dróg tymczasowych (ul. Kasztanowa, Klonowa, Bukowa, Świerkowa, Cisowa, Limbowa, Jodłowa i Sosnowa)” Krzysztof Korniluk Edycja artykułu
2019-01-21 07:50:10 2018 rok / UCHWAŁA NR II.27.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr XXXV.444.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-21 07:49:22 2018 rok / UCHWAŁA NR II.26.2018 z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr X.96.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-18 14:52:25 Zakres działania / Zakres działania szkoły Małgorzata Brzezińska Publikacja artykułu
2019-01-18 14:52:22 Zakres działania / ZAKRES DZIAŁANIA Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu
2019-01-18 14:33:08 Szkoła Podstawowa w Charnowie / INFORMACJE OGÓLNE Małgorzata Brzezińska Edycja artykułu
2019-01-18 14:29:55 Szkoła Podstawowa w Charnowie / INFORMACJE OGÓLNE Małgorzata Brzezińska Edycja artykułu
2019-01-18 14:27:25 Rekrutacja uczniów / Zarządzenie Nr 0050.193.2016 Wójta Gminy Ustka z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu
2019-01-18 14:26:28 Aktualności / GODZINY ZAJĘĆ Małgorzata Brzezińska Publikacja artykułu
2019-01-18 14:25:20 Aktualności / KALENDARZ SZKOLNY Małgorzata Brzezińska Publikacja artykułu
2019-01-18 14:24:58 Aktualności / KALENDARZ SZKOLNY Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu
2019-01-18 14:24:49 Aktualności / GODZINY ZAJĘĆ Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu
2019-01-18 14:12:56 Aktualności / RADA RODZICÓW Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu
2019-01-18 14:11:55 Aktualności / PLAN LEKCJI Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu
2019-01-18 14:11:51 Aktualności / ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu
2019-01-18 14:05:59 Statut / STATUT SZKOŁY Małgorzata Brzezińska Publikacja artykułu
2019-01-18 13:58:00 Statut / WSO Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu
2019-01-18 13:57:57 Statut / Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu
2019-01-18 13:57:53 Statut / Statut Szkoły Podstawowej w Charnowie Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu
2019-01-18 13:52:48 Wykaz pracowników / WYKAZ PRACOWNIKÓW 2018/2019 Małgorzata Brzezińska Publikacja artykułu
2019-01-18 13:52:42 Wykaz pracowników / Wykaz pracowników Małgorzata Brzezińska Archiwizacja artykułu
2019-01-18 12:46:31 Zamówienia Publiczne / Plan zamówień publicznych na dostawy i usługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznejw Ustce na 2019 rok Alicja Roguszczak Edycja artykułu
2019-01-18 12:44:30 Zamówienia Publiczne / Plan zamówień publicznych na dostawy i usługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznejw Ustce na 2019 rok Alicja Roguszczak Publikacja artykułu
2019-01-18 11:13:31 Publicznie dostępny wykaz danych zawierający informacje o środowisku / OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY USTKA OŚR.6220.8.6.2018 Sylwester Ugorski Publikacja artykułu
2019-01-18 11:10:18 Decyzje środowiskowe / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA OŚR.6220.8.6.2018 Sylwester Ugorski Publikacja artykułu
2019-01-18 09:24:43 Petycje / Petycje kierowane do Wójta Gminy Ustka Krzysztof Korniluk Edycja artykułu
2019-01-18 07:57:04 Rok 2019 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-18 07:30:42 NIERUCHOMOŚCI / Przetarg nieograniczony Przewłoka dz. Nr 957, 958.959 Joanna Kwapisz Publikacja artykułu
2019-01-18 07:30:42 NIERUCHOMOŚCI / Przetarg nieograniczony Rowy, Wodnica, Zaleskie Publikacja artykułu
2019-01-18 07:30:42 NIERUCHOMOŚCI / Przetarg nieograniczony Grabno dz. Nr 423 oraz 426 Publikacja artykułu
2019-01-18 07:30:42 Plany w trakcie realizacji wyłożone do publicznego wglądu / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXX/306/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 15/2 i 16/2 położonych w obrębie geodezyjnym Machowino w gminie Ustka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-01-17 13:41:16 Rok 2019 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2019 rok Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-17 10:50:44 Kadencja 2018-2023 / Informacja o posiedzeniu Sesji Rady Gminy Ustka w dniu 25 stycznia 2019 roku Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-17 10:26:16 styczeń 2019 / UCHWAŁA NR .2019 RADY GMINY USTKA z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków Grzegorz Gralak Publikacja artykułu