Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-21 13:53:05 Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego / P R O T O K Ó Ł Nr 1. 2018 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 13:53:00 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji / P R O T O K Ó Ł Nr 1. 2018 Posiedzenia Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 13:52:54 Komisja Budżetowo - Rolna, Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska / P R O T O K Ó Ł Nr 1.2018 Posiedzenia Komisji Budżetowo – Rolnej , Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-01-21 13:24:07 Pracownicy i ich kompetencje / Pracownicy i ich kompetencje Alicja Roguszczak Edycja artykułu
2019-01-21 12:12:02 Zamówienia Publiczne / Odpowiedź na na petycję Prezesa Zarządu Adama Szulc Szulc-Efekt Sp. z o.o w sprawie elektronizacji zamówień publicznych Alicja Roguszczak Publikacja artykułu
2019-01-21 11:57:08 Petycje / Petycje kierowane do Wójta Gminy Ustka Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-21 08:10:04 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / „Opracowanie projektu dróg tymczasowych (ul. Kasztanowa, Klonowa, Bukowa, Świerkowa, Cisowa, Limbowa, Jodłowa i Sosnowa)” Krzysztof Korniluk Edycja artykułu
2019-01-21 07:50:10 2018 rok / UCHWAŁA NR II.27.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr XXXV.444.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-21 07:49:22 2018 rok / UCHWAŁA NR II.26.2018 z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr X.96.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2019-01-18 14:52:25 Zakres działania / Zakres działania szkoły Małgorzata Brzezińska Publikacja artykułu