Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-17 10:39:03 NIERUCHOMOŚCI / Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-11-17 10:13:09 Plan zamówień publicznych / Korekta do planu zamówień publicznych Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-11-17 09:55:34 Obwieszczenia - udział społeczeństwa / Obwieszczenie OŚR.6220.10.9.2016 Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2017-11-17 09:55:27 Obwieszczenia - udział społeczeństwa / Obwieszczenie OŚR.6220.10.9.2016 Grzegorz Gralak Przeniesiono
2017-11-17 09:50:15 Decyzje środowiskowe / Obwieszczenie-Zawiadomienie OŚR.6220.10.10.2016 Sylwester Ugorski Publikacja artykułu
2017-11-17 09:46:09 Publicznie dostępny wykaz danych zawierający informacje o środowisku / Obwieszczenie OŚR.6220.10.9.2016 Sylwester Ugorski Publikacja artykułu
2017-11-16 09:27:33 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Świadczenia usługi oświetlenia na terenie Gminy Ustka oraz podniesienie standardu usług na terenie Gminy Ustka Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-11-16 07:31:29 Plany w trakcie realizacji wyłożone do publicznego wglądu / Obwieszczenie Wójta Gminy Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP w obszarze obejmującym działkę nr 358/2 obręb Lędowo, gm. Ustka Brygida Wytrwał Publikacja artykułu