Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-26 10:10:44 2017 rok / P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII.2017 obrad SESJI RADY GMINY USTKA w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 dnia 27 kwietnia 2017 roku Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-25 15:28:27 Kadencja 2014-2018 / Wyciąg z Protokołu Nr XXVIII.2017 w zakresie interpelacji i zapytań zgłoszonych na Sesji Rady Gminy Ustka w dniu 27 kwietnia 2017 roku Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-25 15:19:44 Komisja Rewizyjna / P R O T O K Ó Ł Nr 4.2017 Posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ odbytego w dniu 25 kwietnia 2017 roku w Sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-25 15:19:40 Kadencja 2014-2018 / Wyciąg z Protokołu Nr XXVII.2017 w zakresie interpelacji i zapytań zgłoszonych na Sesji Rady Gminy Ustka w dniu 24 marca 2017 roku Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-25 15:19:35 Komisja Rewizyjna / P R O T O K Ó Ł Nr 5.2017 Posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ odbytego w dniu 27 kwietnia 2017 roku w Sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-25 15:19:32 Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego / P R O T O K Ó Ł Nr 3. 2017 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 24 kwietnia 2017 w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-25 15:19:29 Komisja Budżetowo - Rolna, Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska / P R O T O K Ó Ł Nr 3.2017 Posiedzenia Komisji Budżetowo – Rolnej , Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 26 kwietnia 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-25 14:27:52 OCHRONA ŚRODOWISKA / Zawiadomienie OŚR.6220.5.12.2016 Sylwester Ugorski Publikacja artykułu
2017-05-25 14:23:44 OCHRONA ŚRODOWISKA / Zawiadomienie OŚR.6220.11.11.2016 Sylwester Ugorski Publikacja artykułu
2017-05-25 07:30:13 Plany w trakcie realizacji wyłożone do publicznego wglądu / Obwieszczenie Wójta Gminy Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP dla obszaru na terenie m. Przewłoka Brygida Wytrwał Publikacja artykułu