Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-14 12:46:19 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.3.7.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2018-02-14 10:10:09 Nabór na stanowiska urzędnicze / Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik w Referacie Straży Gminnej w Ustce Beata Pietrzyk Edycja artykułu
2018-02-14 10:06:14 Nabór na stanowiska urzędnicze / Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik w Referacie Straży Gminnej w Ustce Beata Pietrzyk Publikacja artykułu
2018-02-14 09:28:29 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zapytanie ofertowe na wykonanie sukcesywnych remontów nawierzchni utwardzonych na terenie Gminy Ustka (II postępowanie) Krzysztof Korniluk Edycja artykułu
2018-02-14 09:28:21 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży drogowej, branży sanitarnej (instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje kanalizacji deszczowej, instalacje kanalizacji wodnej), branży elektrycznej (instalacja oświetleniowa), branży konstrukcyjno - budowlanej realizowanymi przez Gminę Ustka realizowanymi przez Gminę Ustka Krzysztof Korniluk Edycja artykułu
2018-02-14 07:55:57 NIERUCHOMOŚCI / Przetarg na wydzierżawienie na okres 10 lat dz. Nr 260, obręb Lędowo - 14 marca 2018 roku Krzysztof Korniluk Publikacja artykułu
2018-02-13 13:13:43 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - opracowanie MPZP dla części obszaru położonego w obrębie geod. Lędowo, gm. Ustka Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2018-02-13 09:39:56 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa dróg gminnych w m. Dębina - budowa ulicy Świerkowej wraz ze zjazdami oraz oświetleniem drogowym i budową skrzyżowania z ulicą Willową na działkach nr ¼, 1/68, 1/75, 1/48 w obrębie ewidencyjnym Dębina Monika Adamczewska Edycja artykułu
2018-02-13 09:13:23 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. części I, II, III Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. części IV - Budowa dróg betonowych w miejscowościach: Machowinko, Objazda, Lędowo, Wodnica na terenie Gminy Ustka Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2018-02-13 08:53:27 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego Kamila Stachowska Publikacja artykułu