Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-03-28 12:14:06 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.355.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Poddąbie. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:14:02 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.356.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Lędowo. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:58 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.357.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duninowo. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:55 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.358.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przewłoka Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:51 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.359.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/326/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przewłoka. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:47 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.360.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ustka, a także inne organy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:43 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.361.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ustka, a także inne organy, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:39 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.362.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:35 2017 rok / UCHWAŁA XXVII.363.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII.175.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Uzdrowiskowej Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:31 2017 rok / UCHWAŁA XVII.364.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Uzdrowiskowej Grzegorz Gralak Publikacja artykułu