Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-04-27 11:24:25 Rok 2017 / Zarządzenie Nr 0050.384.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-27 08:33:39 NIERUCHOMOŚCI / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Dębina Sylwia Molenda-Skóra Publikacja artykułu
2017-04-26 13:09:53 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O DIALOGU KONKURENCYJNYM - Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017-2022/2023 Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-04-26 13:04:42 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O DIALOGU KONKURENCYJNYM - Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017-2022/2023 Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-04-26 11:21:35 Komisja Budżetowo - Rolna, Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska / P R O T O K Ó Ł Nr 2.2017 Posiedzenia Komisji Budżetowo – Rolnej , Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 20 marca 2017 w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-26 10:27:41 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Budowa dróg gminnych w miejscowości Dębina” Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-04-25 15:29:08 Kadencja 2014 - 2018 / I N F O R M A C J A O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY USTKA w dniu 27 kwietnia 2017 roku Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-25 13:59:21 Gospodarka odpadami / Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-25 13:59:18 Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego / P R O T O K Ó Ł Nr 2. 2017 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 22 marca 2017 w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-25 13:59:14 Komisja Rewizyjna / P R O T O K Ó Ł Nr 3.2017 Posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ odbytego w dniu 21 marca 2017 roku w Sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu