Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-15 08:50:28 Lista Sołectw , Sołtysów i Rad Sołeckich / Lista Sołectw Anna Głogowska Edycja artykułu
2019-03-15 08:11:40 Rok 2019 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.65.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 marca 2019 roku W sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Wytowno i Przewłoka. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-03-15 08:10:49 Rok 2019 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.64.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, garażu znajdującego się w budynku socjalnym w miejscowości Objazda, na działce Nr 12/12 o pow. 0,2538 ha. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-03-14 10:28:39 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GOR.6733.86.17.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-03-14 09:47:16 Lista Sołectw , Sołtysów i Rad Sołeckich / Lista Sołectw Anna Głogowska Edycja artykułu
2019-03-13 11:11:49 Lista Sołectw , Sołtysów i Rad Sołeckich / Lista Sołectw Anna Głogowska Edycja artykułu
2019-03-12 14:31:00 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dębina, Niestkowo - Gmina Ustka Monika Adamczewska Edycja artykułu
2019-03-12 13:48:22 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro / Informacja o unieważnieniu postępowania na przeprowadzenie wykładu edukacyjnego w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla Urzędu Gminy w Ustce o wartości poniżej 30 000 euro. Sieńko Aleksandra Edycja artykułu
2019-03-12 12:24:41 Rok 2019 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-03-12 12:24:02 Rok 2019 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.2019 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2019 rok Grzegorz Gralak Publikacja artykułu