Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-06 14:04:39 2017 rok / UCHWAŁA NR XXXV.451.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Gminy Ustka Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 14:03:23 2017 rok / UCHWAŁA NR XXXV.450.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.293.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 25 listopada 2016 roku w wprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, gmina Ustka Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 13:57:43 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXXV.448.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2018 rok. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 13:56:10 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXXV.447.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2018 – 2024. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 13:55:37 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXXV.445.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 13:54:58 2017 rok / UCHWAŁA NR XXXV.444.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 13:54:14 2017 rok / UCHWAŁA NR XXXV.443.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 13:53:27 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXXV.442.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustka na rok 2018. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 13:52:50 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXXV.441.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ustka na 2018 rok. Natalia Słatwińska Publikacja artykułu
2017-12-06 13:52:16 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXXV.440.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka do publicznych szkół podstawowych oraz do szkół na terenie Gminy Ustka Natalia Słatwińska Publikacja artykułu