Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-12 12:21:08 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji / P R O T O K Ó Ł Nr 2. 2019 Posiedzenia Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI odbytego w dniu 08 lutego 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-03-12 12:21:06 Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego / P R O T O K Ó Ł Nr 2. 2019 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 20 lutego 2019 w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-03-12 12:21:00 Komisja Uzdrowiskowa / P R O T O K Ó Ł Nr 2. 2019 Posiedzenia KOMISJI UZDROWISKOWEJ odbytego w dniu 20 lutego 2019 w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-03-12 12:20:56 2019 rok / P R O T O K Ó Ł Nr III.2019 obrad SESJI RADY GMINY USTKA w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 dnia 25 stycznia 2019 roku Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2019-03-12 09:44:32 Lista Sołectw , Sołtysów i Rad Sołeckich / Lista Sołectw Anna Głogowska Edycja artykułu
2019-03-12 09:41:06 Lista Sołectw , Sołtysów i Rad Sołeckich / Lista Sołectw Anna Głogowska Edycja artykułu
2019-03-12 09:13:05 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GOR.6733.2.11.2019.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-03-12 08:52:41 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GOR.6733.61.20.2018.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2019-03-12 07:30:45 Plany w trakcie realizacji wyłożone do publicznego wglądu / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XI.120.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 30 września 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka – Osiedle gmina Ustka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Karolina Maciejczyk Publikacja artykułu